Veel Gestelde Vragen

Veelgestelde vragen

Hoe en waar registreer ik me?
Registratie is absoluut probleemloos. Lees eerst onze deelnamevoorwaarden. Als je akkoord gaat met de voorwaarden, registreer je dan gratis op www.rave-clothing.com.

Hoe wordt mijn vergoeding berekend?
Je ontvangt er een voor elke bestelling die door u een commissie van 5% per verkoop. Afhankelijk van het aantal verkopen kan de commissie oplopen tot wel 12%. Geldig voor alle productgroepen.

Wat zijn de voordelen van deelname?
Deelname aan het affiliate programma van de RAVE Clothing online shop garandeert je extra inkomsten zonder het risico van investeringen. Daarnaast vergroot u de aantrekkelijkheid en het aanbod van diensten op uw website en profiteert u van het vertrouwen in rave-clothing.com. Bovendien kost het u geen extra administratieve rompslomp, aangezien rave-clothing.com alle zakelijke transacties voor de bestellingen die via uw links worden gegenereerd, overneemt.

Is het partnerprogramma van de RAVE Clothing online shop gratis gratis?
Ja, deelname aan het partnerprogramma is helemaal gratis. We brengen geen deelnamekosten in rekening en er zijn ook geen verkoopdoelen of vergelijkbare prestatielimieten waaraan moet worden voldaan.

Hoe werkt het partnerprogramma?
U adverteert RAVE Clothing Online op uw website -Winkel. Als een bezoeker van uw website vervolgens op een RAVE Clothing-advertentie klikt om naar www.rave-clothing.com te gaan en daar een bestelling plaatst, dan kunt u gemakkelijk geld verdienen met uw website. U ontvangt een commissie voor elke bestelling die via hen wordt gegenereerd. Dat wil zeggen: het enige wat u hoeft te doen is het reclamemateriaal van RAVE Clothing optimaal op uw website te plaatsen. Daarna kunt u achterover leunen en uitkijken naar uw gemakkelijk verdiende commissie.

Kan ik als particulier deelnemen aan het partnerprogramma?
Ja, als u een eigen website heeft of de afzender van één nieuwsbrief, kunt u deelnemen aan ons partnerprogramma. Daarnaast moet je aan de bovenstaande punten voldoen om deel te nemen aan het affiliate programma.

Mag ik mijn advertentiemateriaal zelf kiezen?
Je kunt kiezen uit een verscheidenheid aan keuze uit verschillende reclamematerialen van RAVE Clothing. Bij het maken van uw keuze dient u er echter rekening mee te houden dat de advertentiemedia de bezoekers van uw website zullen aanspreken. Omdat dit aspect erg belangrijk is voor uw succes! Een selectie van advertentiemedia vindt u hier.

Kan ik ook zonder website deelnemen aan het affiliate programma?
Ja , als u een afzender bent van een nieuwsbrief waarin u onze banners wilt integreren. Anders is een eigen website de basisvereiste voor deelname aan het affiliate programma van de RAVE Clothing online shop.

Moet ik zorgen voor de klanten die naar de RAVE Kleding Online -Shop?
Nee. Alle zakelijke transacties worden afgehandeld door de RAVE Clothing online shop. Er zijn geen extra administratieve inspanningen voor u, noch enige wettelijke verplichtingen jegens klanten die winkelen op www.rave-clothing.com.

Aan welke basisvereisten moet ik voldoen om te kunnen deelnemen aan het partnerprogramma om deel te kunnen nemen aan de RAVE Clothing online shop?
Elke exploitant van een particuliere of commerciële website die gericht is op het Duitstalige publiek kan deelnemen. De exploitant moet echter minimaal 18 jaar oud zijn, volledig rechtsbevoegd zijn en een rekening in Duitsland hebben. Bedrijven die deelnemen aan het Affiliate Programma zijn belastingplichtig en moeten hun belastingnummer opgeven bij registratie.

Ben ik onderworpen aan inkomstenbelasting?
Ja, met het inkomen dat u verdient als partner van de RAVE Clothing online shop, bent u over het algemeen onderworpen aan inkomstenbelasting. uw inkomen (beloning uit de RAVE Clothing webshop) minus uw uitgaven (bijvoorbeeld portokosten, internetkosten). De inkomsten zijn inkomsten uit commerciële activiteiten en moeten worden aangegeven in uw aangifte inkomstenbelasting in de bijlage GSE. Als u een bedrijf bent (bijv. GmbH, AG), is uw inkomen onderworpen aan vennootschapsbelasting.

Welke websites kunnen deelnemen aan het partnerprogramma van de RAVE Clothing online shop?
In de regel kan iedereen met een eigen website deelnemen aan ons affiliate programma. Hoe beter uw website aansluit bij ons aanbod, hoe groter het succes dat u met onze samenwerking behaalt. Wij zijn echter niet verplicht uw aanmelding te accepteren. Na een grondig onderzoek van de registratie behouden wij ons het recht voor om uw deelname te weigeren als de inhoud van uw website geen geschikte omgeving vertegenwoordigt voor de RAVE Clothing online shop.

Toepassingsbeperkingen:
Geen erotische, politieke, geweldverheerlijkende of verboden inhoud
Geen bannerpagina's of sites met een klikverzoek of klikdwang (bijv. sms-verzending, klikken op donaties, pagina's met betaalde actie, enz.)
Geen pagina's met sweepstakes
Geen banner deserts en lusteloos betaalde Link collecties
Geen pagina's die niet overeenkomen met de inhoud van de RAVE Clothing online shop of van slechte kwaliteit zijn

Wie zit er in het affiliate programma van de RAVE Clothing online shop betrokken?
Partners, operators, eindklanten en aangesloten netwerken zijn betrokken bij het affiliate programma van de RAVE Clothing online shop. Partners zijn natuurlijke en rechtspersonen die bedrijven een plaats op hun website (hierna "advertentieruimte" genoemd) ter beschikking stellen voor de marketing van allerlei soorten goederen en diensten. (Jij bijvoorbeeld). Operators zijn die bedrijven die hun goederen en diensten op de markt brengen en verkopen met behulp van reclamemateriaal (banners, links, enz.) (in dit geval rave-clothing.com). Eindklanten zijn natuurlijke of rechtspersonen die allerlei soorten goederen en diensten op internet kopen.

.