Deelnamevoorwaarden Instagram Sweepstakes

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de gebruiker deze deelnamevoorwaarden.

 1. De organisator van de wedstrijd is RAVE Clothing, Marcel Habermehl, Kleinbachstr. 3, 35510 Butzbach.
 2. De mogelijkheid om deel te nemen aan de genoemde campagne eindigt op 3 april 2022 om 14:59 uur.
 3. Slechts één deelname per persoon.
 4. Deelname staat open voor personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 5. Om te winnen komen in aanmerking degenen die vrienden taggen op het RAVE Clothing Instagram-kanaal (@ravexclothing) onder de wedstrijdpost van 31 maart 2022 (18:00 uur) tot 3 april 2022 (14:59 uur), volg de kanaal en like het bericht. De prijs wordt verloot onder alle in aanmerking komende deelnemers.
 6. De winnaars worden willekeurig getrokken uit alle deelnemers en op de hoogte gebracht via een opmerking onder het Instagram-bericht.
 7. Winnaars moeten hun postadres binnen een week na kennisgeving via een privé Instagram-bericht doorgeven. Anders vervalt de aanspraak op de prijs en wordt de prijs opnieuw verloot. Het postadres wordt alleen gebruikt om de prijs te verzenden.
 8. Er wordt één (1) winnaar geselecteerd. Bij de prijs hoort een Rave Together Stay Together Couple T-shirt set in het zwart voor de winnaar. De prijs wordt naar de winnaars gemaild.
 9. De prijs is niet-overdraagbaar, niet-inwisselbaar en niet-contant.
 10. RAVE Clothing heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de prijs. In dit geval ontvangt de winnaar een passende vervangende prijs.
 11. Er is geen rechtsmiddel.
 12. De door de deelnemer verstrekte gegevens worden verwerkt voor de duur van de campagne en verwijderd nadat de campagne definitief is afgerond, voor zover er geen tegengestelde bewaar- of verjaringstermijnen zijn.
 13. RAVE Clothing behoudt zich het recht voor om deelnemers op elk moment zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van de wedstrijd als ze manipulatie vermoeden. Als de winnaar al is getrokken, kan de prijs vervolgens worden ingetrokken; een prijs die al is afgeleverd kan worden teruggevorderd.
 14. RAVE Clothing behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zelfs zonder inachtneming van deadlines. Dit geldt in het bijzonder als een correcte uitvoering niet kan worden gegarandeerd om technische (bijv. manipulatie) of juridische redenen (bijv. verbod door Instagram.
 15. Deze promotie is niet gelieerd aan Instagram en wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door Instagram. door deel te nemen aan deze wedstrijd, vrijwaren alle deelnemers Instagram van elke claim of aansprakelijkheid in verband met de wedstrijd. Instagram is niet beschikbaar als contactpersoon voor de wedstrijd.