privacy

Status 11/2021

§ 1 Algemeen
Uw persoonlijke gegevens (bijv. titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardnummer) worden door ons alleen verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingswet en de gegevensbeschermingswet van de Europese Unie (EU). Naast de verwerkingsdoeleinden, ontvangers, rechtsgronden, bewaartermijnen, informeren de volgende voorschriften u ook over uw rechten en de verantwoordelijke voor uw gegevensverwerking. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Als u via links op onze site naar andere sites wordt omgeleid, informeer dan daar over de respectieve omgang met uw gegevens.

§ 2 Gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract
(1) Verwerkingsdoel
Uw persoonlijke gegevens die u ons tijdens het bestelproces verstrekt, zijn nodig om een ​​overeenkomst met ons af te sluiten. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. We kunnen u de goederen echter niet sturen zonder uw adres. Voor sommige betaalmethoden hebben we de nodige betaalgegevens nodig om deze door te geven aan een door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder. De gegevens die u in het bestelproces invoert, worden daarom verwerkt om de overeenkomst na te komen.
Als u ons vóór het sluiten van de overeenkomst een aanvraag per e-mail, via een contactformulier enz. stuurt, verwerken wij de gegevens op deze manier ontvangen om precontractuele maatregelen uit te voeren en b.v. B. Uw vragen over onze producten.
(2) Rechtsgrond
De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6, lid 1 b) DSGVO.
(3) Categorieën ontvangers
Betalingsdienstverlener , verzendserviceprovider, hostingprovider, eventueel Merchandisebeheersysteem, eventueel leveranciers (dropshipping).
(4) Bewaartermijn
Wij bewaren de gegevens die nodig zijn voor de contractverwerking tot de wettelijke garantie en, indien van toepassing, contractuele garantietermijnen zijn verlopen.
De gegevens die vereist zijn onder handels- en belastingrecht Wij bewaren gegevens voor de wettelijk bepaalde termijnen, meestal tien jaar (vgl. 257 HGB, 147 AO).
De gegevens die worden verwerkt om precontractuele maatregelen worden verwijderd zodra de maatregelen zijn uitgevoerd en het duidelijk is dat er geen contract is gesloten.

§ 3 Opmerkingen
(1) Doel van de verwerkingHet is mogelijk om een ​​opmerking te plaatsen. Uw gegevens (bijv. naam/pseudoniem, e-mailadres, website) worden dan alleen verwerkt voor het publiceren van uw commentaar.
(2) Rechtsgrond
De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6 para 1 f) AVG.
(3) Gerechtvaardigd belang
Ons legitiem belang is de openbare uitwisseling van meningen van gebruikers over specifieke onderwerpen en producten. De publicatie dient o.a. van transparantie en meningsvorming. Uw interesse in gegevensbescherming blijft behouden omdat u uw commentaar onder een pseudoniem kunt publiceren.
(4) Bewaartermijn
Er is geen specifieke bewaartermijn bedoeld. U kunt op elk moment verzoeken om verwijdering van uw opmerking.
(5) RECHT VAN BEZWAAR
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, dat is gebaseerd op artikel 6, lid 1 f) AVG en is niet gebruikt voor directe reclame, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, om op elk moment bezwaar te maken.
In het geval van directe reclame kunt u echter te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking zonder opgaaf van redenen. object tegen object.

§ 4 winkelbeoordeling
(1) Doel van de verwerking
Als u besluit onze service te beoordelen, verwerken we uw e-mailadres en uw bestelnummer en -datum om u een verzoek om bevestiging van de beoordeling en een definitief beoordelingsverzoek te sturen en om uw beoordeling toe te wijzen en misbruik van beoordelingen te voorkomen
(2) Rechtsgrond
Deze verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen bij het verbeteren van onze diensten en het voorkomen van review misbruik artikel 6 lid 1 f) AVG.
(3) Ontvanger
Judge.me LLC, PO Box 7403, Jackson, Wyoming 83002, VS
(4) Bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard zolang de beoordeling van de Judge.me-winkel is op onze website worden weergegeven. Het privacybeleid van Judge.me is te vinden op: https://judge.me/privacy

§ 5 Google Fonts
Op deze website is de scriptcode "Google Fonts" geïntegreerd. Google Fonts is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en opererend naar Iers recht met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen bij een uniforme presentatie van de inhoud op onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG te beschermen. Hierbij wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de door u gebruikte browser en de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht.Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google.

§ 6 PayPal-transacties
Houd er rekening mee dat alle PayPal-transacties onderworpen zijn aan de PayPal-verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.paypal.com/de/ webapps /mpp/ua/privacy-full

§ 7 kredietcontrole door Klarna
Let op de volgende gegevensbeschermingsregels als u besluit om Klarna's betalingsdiensten te gebruiken :
http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

§ 8 Webanalyse met Google Analytics
(1) Verwerkingsdoel
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google "). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.
(2) Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1a) AVG.
(3) Ontvangerscategorieën
Google en zijn partnerbedrijven.
(4) Verzending naar een derde landGoogle Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC. Google LLC is gevestigd in de VS (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) en is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
(5) Bewaartermijn
26 maanden
(6) RECHT VAN BEZWAAR
U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: opt-out
U kunt het verzamelen ook voorkomen door een opt-out-cookie in te stellen. Als u het verzamelen van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst wilt voorkomen, klik dan hier: Google Analytics uitschakelen

§ 9 Google AdWords en conversiemeting
Wij gebruiken op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ("Google").

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daardoor een garantie, Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Wij gebruiken het online marketingproces Google " AdWords" om advertenties weer te geven die in het advertentienetwerk van Google moeten worden geplaatst (bijvoorbeeld in zoekresultaten, in video's, op websites, enz.), zodat ze aan gebruikers worden weergegeven, dwz e een vermoedelijk belang hebben bij de advertenties. Hierdoor kunnen we advertenties voor en binnen ons online aanbod gerichter weergeven om gebruikers alleen advertenties te tonen die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij geïnteresseerd was op andere online aanbiedingen, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het openen van onze en andere websites waarop het advertentienetwerk van Google actief is, direct door Google een Google-code uitgevoerd en zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "web beacons") geïntegreerd in de website. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). Dit bestand vermeldt welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van het online aanbod .

We ontvangen ook een individuele "conversiecookie". De informatie die met behulp van de cookie wordt verkregen, wordt door Google gebruikt om conversiestatistieken voor ons op te stellen. We komen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Gebruikersgegevens worden in het kader van het Google-advertentienetwerk pseudoniem verwerkt, d.w.z. Google slaat en verwerkt bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker, maar verwerkt de relevante gegevens cookie-gerelateerd binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van Google de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookie-eigenaar, ongeacht wie deze cookie-eigenaar is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan ​​de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De informatie die over de gebruikers wordt verzameld, wordt verzonden naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads
) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google. com/authenticated ).

§ 10 Facebook-pixels, aangepaste doelgroepen en Facebook-conversie
Binnen ons online aanbod, vanwege onze legitieme belangen in analyse, optimalisatie en economische Werking van ons online aanbod en voor deze doeleinden de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u woonachtig bent in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Facebook is gecertificeerd onder het Privacy Shield Framework en biedt daardoor een garantie dat wordt voldaan aan de Europese gegevensbeschermingswet (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de Facebook-advertenties die we hebben geplaatst alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten, die zijn gebaseerd op de bezochte website). websites worden bepaald), die we naar Facebook verzenden (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van gebruikers en niet vervelend zijn. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden begrijpen door te zien of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (de zogenaamde "conversie").

De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook. Dienovereenkomstig, algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties in de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, vindt u in het Facebook-helpgedeelte: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties binnen Facebook aan u worden getoond, kunt u de door Facebook ingestelde pagina oproepen en daar de instructies voor de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties volgen: https://www .facebook.com/settings ?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief (http://optoutnetworkadvertising.org/) en daarnaast de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www. youronlinechoices.com /uk/your-ad-choices/).

§ 11 Nieuwsbrief
(1) Verwerkingsdoel
Bij registratie voor de nieuwsbrief, uw e-mailadres dat wordt gebruikt voor reclamedoeleinden, d. H. Als onderdeel van de nieuwsbrief informeren wij u in het bijzonder over producten uit ons assortiment. Voor statistische doeleinden kunnen we evalueren op welke links in de nieuwsbrief wordt geklikt. Het is voor ons niet mogelijk om te achterhalen welke specifieke persoon heeft geklikt. U hebt uitdrukkelijk de volgende toestemming afzonderlijk of, indien nodig, tijdens het bestelproces gegeven: Aanmelden
(2) Rechtsgrond
De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6, lid 1 a) DSGVO .
(3) Categorieën ontvangers
Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de serviceprovider The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS (http://www.mailchimp.com/), aan wie wij de gegevens doorgeven die u heeft opgegeven bij het aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden overgedragen aan een MailChimp-server in de VS en daar worden opgeslagen.
(4) Bewaartermijn
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief voor de duur van de gewenste registratie .
(5) Herroepingsrecht
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich als volgt afmelden: Via een uitschrijflink in de nieuwsbrief

§ 12 Informatie over cookies
( 1) Verwerkingsdoel
Technisch noodzakelijke cookies worden op deze website gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die in of door uw internetbrowser worden opgeslagen op uw computersysteem. Deze cookies maken b.v. B. meerdere producten in een winkelwagen plaatsen.
(2) Rechtsgrond
De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6, lid 1 f) DSGVO.
(3) Gerechtvaardigd belang
Onze gerechtvaardigd belang is de functionaliteit van onze website. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Dit beschermt uw belang bij gegevensbescherming.
(4) Bewaartermijn
De technisch noodzakelijke cookies worden meestal verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Permanent opgeslagen cookies hebben een verschillende levensduur, van enkele minuten tot meerdere jaren.
(5) RECHT VAN BEZWAAR
Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, schakel dan de acceptatie van deze cookies uit in uw internetbrowser. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van onze website. U kunt permanent opgeslagen cookies ook op elk moment via uw browser verwijderen.

§ 13 Ingesloten YouTube-video's
(1) Verwerkingsdoel
We sluiten YouTube-video's in op sommige van onze websites. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (hierna "YouTube"). Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke pagina's je bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen.U kunt dit voorkomen door vooraf uit uw YouTube-account uit te loggen
Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie verzamelen over het gebruikersgedrag.
Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de mogelijkheden ervan. lees meer over de verwerking door YouTube in het privacybeleid van de provider. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten op dit gebied en instellingsopties om uw privacy te beschermen (https://policies.google.com/ privacy). Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
(2) Rechtsgrond
De rechtsgrond voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG).
Ontvanger:
Het oproepen van YouTube activeert automatisch een verbinding Google uit.
(3) Bewaartermijn
Iedereen die de opslag van cookies voor het Google Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft zelfs bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met dergelijke cookies. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in de browser blokkeren.
Meer informatie over gegevensbescherming op "YouTube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https:/ /www.google.de/intl/de/policies/privacy/
(4) Overdracht naar een derde land:
Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https: //www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
(5) Verplichte of verplichte bepaling:
Uw persoonsgegevens worden vrijwillig verstrekt, uitsluitend op op basis van uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

§ 14 Spotify
Functies van de Spotify-muziekservice zijn geïntegreerd op onze website. De aanbieder is Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm in Zweden. Je herkent de Spotify plugins aan het groene logo op onze site. Een overzicht van de Spotify-plug-ins vindt u op: https://developer.spotify.com.

Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt via de plug-in , wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Spotify-server. Spotify ontvangt de informatie dat je onze site hebt bezocht met je IP-adres. Als u op de Spotify-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Spotify-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Spotify-profiel. Hierdoor kan Spotify uw bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Spotify: https://www.spotify.com/de /legal/privacy-policy/.

Als u niet wilt dat Spotify uw bezoek aan onze site kan koppelen aan uw Spotify-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Spotify-gebruikersaccount .

Verstrekking verplicht of noodzakelijk:
Uw persoonsgegevens worden vrijwillig verstrekt, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

§ 15 Soundcloud
Plugins van het sociale netwerk SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, Londen W1T 3NF, Verenigd Koninkrijk.). U herkent de SoundCloud-plug-ins aan het SoundCloud-logo op de betreffende pagina's.

Als u onze website bezoekt, wordt er na activering van de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de SoundCloud-server tot stand gebracht. SoundCloud ontvangt de informatie dat je met je IP-adres onze site hebt bezocht.Als u op de "Vind ik leuk-knop" of "Deel-knop" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw SoundCloud-gebruikersaccount, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen en/of delen met uw SoundCloud-profiel. Hierdoor kan SoundCloud uw gebruikersaccount bezoeken onze pagina's toewijzen aan. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door SoundCloud worden gebruikt.

SoundCloud wordt gebruikt op grond van artikel 6 ( 1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de grootst mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Meer informatie hierover vindt u in de verklaring van SoundCloud over gegevensbescherming op:
https://soundcloud .com /pages/privacy.

Als u niet wilt dat SoundCloud uw bezoek aan onze pagina's koppelt aan uw SoundCloud-gebruikersaccount, log dan uit bij uw SoundCloud-gebruikersaccount voordat u de inhoud van de SoundCloud Plug-ins activeren.

§ 16 Uw rechten als betrokkene
Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en u heeft de volgende rechten jegens ons als verantwoordelijke:

1. Recht op informatie
U kunt informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in het kader van artikel 15 DSGVO.

2. Recht op rectificatie
Als de informatie over u niet (meer) correct is, kunt u een correctie aanvragen in overeenstemming met artikel 16 AVG. Indien uw gegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze aan te vullen.

3. Recht op verwijdering
U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens onder de voorwaarden van artikel 17 AVG.

4. Recht op beperking van de verwerking
In het kader van de bepalingen van artikel 18 AVG heeft u het recht om een ​​beperking van de verwerking van de gegevens over u te eisen.

5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Volgens artikel 20 AVG heeft u het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen.
6. Recht om de toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswet in te trekken
Volgens artikel 7, lid 3 DSGVO heeft u het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswet te allen tijde in te trekken. Dit laat onverlet de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

7. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u op grond van artikel 77 AVG het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk).

Let ook op uw recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG:

a) Algemeen: gerechtvaardigd bezwaar vereist
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt
- ter behartiging van ons doorslaggevende legitieme belang (rechtsgrond op grond van art. 6 lid 1 f) AVG) of
- in het algemeen belang (rechtsgrond) op grond van artikel 6 lid 1 e) AVG),
hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van de bepalingen van de AVG.

In geval van bezwaar zullen wij de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen uw belangen, rechten en vrijheden prevaleren, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

b) Speciaal geval van directe reclame: een eenvoudig bezwaar is voldoende
Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct reclame te maken, hebt u het recht om te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen deze verwerking redenen; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.


Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking:
RAVE Clothing
Marcel Habermehl
Kleinbachstr. 3
35510 Butzbach
Telefoon: +49 160 975 17 147
hello@rave-clothing.com

.