Servicevoorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied, klantinformatie
De volgende algemene voorwaarden (AV) regelen de contractuele relatie tussen RAVE Clothing (Marcel Habermehl, Kleinbachstr. 3, 35510 Butzbach) en de consumenten en ondernemers die gebruik maken van onze Shop RAVE Clothing (www.rave-clothing.com) Koop goederen. De contracttaal is Duits.

§ 2 Contractsluiting
(1) De aanbiedingen op internet vormen een niet-bindende uitnodiging aan u om goederen te kopen.
(2) U kunt één of meerdere producten plaatsen in de winkelwagen. Tijdens het bestelproces vult u uw gegevens en wensen in met betrekking tot de betalingswijze, leveringsmodaliteiten, enz. Pas wanneer u op de bestelknop klikt, doet u een bindend aanbod om een ​​koopcontract af te sluiten.
(3) Met de onmiddellijk per e-mail verzonden ontvangstbevestiging wordt tevens de aanvaarding van het aanbod verklaard en wordt het koopcontract aldus besloten.

§ 3 Klantinformatie: opslag van de tekst van het contract
Uw bestelling met details van het gesloten contract (bijv. soort product, prijs, enz.) wordt door ons opgeslagen. Wij sturen u de Algemene Voorwaarden, maar u kunt de Algemene Voorwaarden te allen tijde inzien via onze website nadat het contract tot stand is gekomen. Als geregistreerde klant heeft u toegang tot uw eerdere bestellingen via het klantenaanmeldingsgebied (Mijn account).

§ 4 Klantinformatie: Correctiebericht
U kunt uw invoer op elk moment corrigeren voordat u de bestelling verzendt met de verwijderknop. Tijdens het bestelproces informeren wij u over verdere correctiemogelijkheden. U kunt het bestelproces ook op elk moment volledig beëindigen door het browservenster te sluiten.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud
Het object van aankoop blijft ons eigendom tot volledige betaling.

§ 6 Wettelijke garantierechten
De wettelijke garantierechten zijn van toepassing op alle goederen die u in onze online shop kunt bestellen.

§ 7 Beperking van aansprakelijkheid
Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor licht nalatig plichtsverzuim, voor zover dit geen wezenlijke contractuele verplichtingen zijn, schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, garanties of vorderingen onder de Wet productaansprakelijkheid (ProdHaftG). Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door onze plaatsvervangende agenten en onze wettelijke vertegenwoordigers. De essentiële contractuele verplichtingen omvatten met name de verplichting om het artikel aan u te overhandigen en u het eigendom ervan te geven. Bovendien moeten we u het artikel vrij van materiële en juridische gebreken bieden.

§ 8 Betaling per factuur en financiering
Betaling per factuur en financiering
In samenwerking met Klarna AB (publ), Sveavägen 46 , 111 34 Stockholm, Zweden, we bieden aankoop op rekening en aankoop op afbetaling aan als betalingsoptie. Houd er rekening mee dat aankoop op rekening en aankoop op afbetaling alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat de betaling in elk geval aan Klarna moet worden gedaan.

Factuur
Bij aankoop op rekening bij Klarna krijg je altijd eerst de goederen en heb je altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening vindt u hier. De online winkel rekent een vergoeding van EUR 0,00 per bestelling bij aankoop op rekening bij Klarna.
 
Aankoop op afbetaling
Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop flexibel in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag (maar minimaal € 6,95) of onder de voorwaarden anders vermeld bij het afrekenen. Meer informatie over huurkoop inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet vindt u hier.

Privacyverklaring
Klarna controleert en evalueert uw gegevens en wisselt, indien er een gerechtvaardigd belang en reden is, gegevens uit met andere bedrijven en kredietbureaus. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's privacybeleid behandeld.

§ 9 Consumenteninformatie: Niet-deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure
Als u een reden voor een klacht heeft, kunt u uw klacht indienen op de website voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie. Uw klacht wordt dan naar ons doorgestuurd. Ga naar de volgende link en volg daar de instructies:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

We nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten en zijn niet verplicht dit te doen.

Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met ons ondersteuningsteam:
service@rave-clothing.com


2021, RAVE-kleding

.